­

Kairos in het kort…

Kairos is een cursus die ontworpen is om christenen te helpen in praktisch discipelschap door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen, zodat zij ‘Wereld Christenen’ worden die gericht zijn op de nog overgebleven Minst Bereikte Volkeren in de wereld. Dit zijn diegene die geen toegang hebben tot het goede nieuws van Jezus Christus of die nog geen levensvatbare gemeenschap van aanbidders en volgelingen van Jezus Christus hebben. Dit leidt tot actieve en zinvolle betrokkenheid bij een cross culturele bediening die in het bijzonder gericht is op bevolkingsgroepen die geografisch of cultureel onze naaste zijn.

Kairos is een cursus die ontworpen is voor een ieder binnen het lichaam van Christus en komt het best tot zijn recht in de plaatselijke gemeente, maar is ook prima geschikt voor organisaties of andere specifieke doelgroepen zoals christelijke zakenlui of studenten. De cursus leent zich er goed voor om overgedragen te worden aan anderen die de cursus al gedaan hebben. Zij kunnen er voor kiezen om op hun reis als ‘Wereld Christenen’ getraind te worden als facilitator van de Kairos cursus.

Inhoud van de cursus

Kairos is verdeeld in negen lessen die de Bijbelse, historische, strategische en culturele aspecten van zending behandelen. Daarnaast komen teamwerk en integratie aan bod.

De negen onderdelen van de Kairos cursus zijn:

Bijbels

1. God, Zijn zending en Zijn wereld. Het verbond met Abraham … voor alle geslachten.

2. Israël haar roeping, haar kansen en respons … gezegend om een zegen te zijn.

3. De Messias, de boodschap en de boodschappers … voor alle volkeren.

Historisch

4. De verspreiding van het christelijk geloof tot aan de 18de eeuw, de drie fasen van ontwikkelingen daarna en het huidige ‘van overal naar overal’.

Strategisch

5. De waarde van het hebben van een strategie of aanpak, het maken van discipelen van alle volkeren en het kennen van de verschillende vormen en structuren die ter beschikking staan.

6. De taak, de uitdaging en de beschikbare werkers om al dit werk te doen.

Cultureel

7. Begrip krijgen voor culturen, de uitdagingen van het werken in andere culturen en zien hoe de wereld kennelijk is voorbereid op het horen van het evangelie.

8. Werken in teamverband: met God en zowel plaatselijk als wereldwijd met anderen.

9. Doordenking van de persoonlijke toepassing van wat er in de Kairos cursus is geleerd

Leermethoden

Kairos maakt gebruik van een breed scala aan leermethoden voor volwassenen, zoals groepsdiscussies, korte les introducties, PowerPoints, overdenkingen, videolessen en specifiek voor de cursus ontwikkelde activiteiten.

Mogelijkheden

De Kairos cursus kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, hierbij wordt gekeken welk format het best geschikt is voor de doelgroep. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 1 avond per week, gedurende 9 weken (min. 2 ½ uur per les); 2 weekenden met 1 avond tussendoor; 4 zaterdagen met 1 avond tussendoor of bijv. een vijfdaagse intensieve cursus.

Het team

Kairos wordt gegeven door een team van getrainde facilitators, (ong. 1 voor elke 5 deelnemers). Zij leiden de deelnemers door de cursusmaterialen op een wijze die hen zal helpen om dieper inzicht te krijgen en om persoonlijke toepassingen te gaan ontdekken. De eigenlijke docenten zijn de schrijvers van de artikelen en de sprekers via de video’s.

Oorsprong van de cursus

Kairos is ontwikkeld op de Filipijnen om de kerk aldaar aan te moedigen om in hun eigen land uit te reiken naar bevolkingsgroepen met een Moslimachtergrond. Kairos wordt regelmatig bijgewerkt en kent nu een vierde edtie. De cursus wordt momenteel gegeven in 89 landen, is in meer dan 30 talen vertaald en is sinds 2014 ook beschikbaar in het Nederlands. Kairos is een Franchise pakket van Simply Mobilizing Int.
In Nederland wordt de cursus gegeven op initiatief van ABC gemeentenJeugd met een Opdracht, Operatie Mobilisatie en WEC.

Kairos mobiliseert christenen om betrokken te zijn bij ‘de grote opdracht’ en baant de weg voor diepere gerichte studie en verdere stappen richting cross-cultureel zendingswerk.

                      

­