­

Partnerorganisaties

Kairos is een Franchise pakket van Simply Mobilizing Int. In Nederland wordt de cursus gegeven op initiatief van onderstaande organisaties en kerkgenootschappen. Zij zijn ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van de cursus.

 

ABC gemeenten

Vanaf 1997 zijn er contacten gelegd tussen leiders en besturen van Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland en CAMA-Gemeenten in Nederland met het doel om tot één kerkgenootschap te komen. De fusie is gerealiseerd in 2006 en kreeg de naam ABC: Alliantie tussen Baptisten en CAMA. Dit nieuwe kerkgenootschap telt ongeveer zeventig gemeenten. In 2013 heeft de ABC een visie plan omarmd, om te waarborgen dat zendingswerk vanuit de ABC gemeenten ook in de toekomst stevig op de kaart blijft staan. Eén van de vier pijlers van dat ambitieuze plan is ‘onderwijs’, met de Kairos cursus als een belangrijk onderdeel.

www.abcgemeenten.nl 

Operatie Mobilisatie

Ruim drie miljard mensen hebben weinig tot geen kans ooit het goede nieuws van Jezus te horen. OM wil dat iedereen dit goede nieuws zal horen. We geloven dat dit haalbaar is als er voor iedereen een community van volgelingen van Jezus in de buurt is. Een community waar mensen kunnen horen over Jezus, kunnen zien en leren hoe je als volgeling van Hem kan leven en hoe je anderen over Hem vertelt. OM in Nederland werkt in alles wat we doen actief mee aan het tot stand brengen van deze communities; zowel direct als indirect

www.operatiemobilisatie.nl 

de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten

Elk seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven. De Kairos cursus is onderdeel van ons onderwijsprogramma. We hebben getrainde cursusleiders en facilitators en kunnen daarom zelfstandig de cursus geven in de gemeente. 

www.bethel.nl  

Jeugd met een Opdracht

Jeugd met een Opdracht is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie met werkplekken in 180+ landen met 25.000+ voltijds vrijwilligers. Jeugd Met Een Opdracht Nederland heeft meer dan 200 voltijds vrijwilligers aan het werk in meer dan 10 locaties op het gebied van Training, Evangelisatie en Hulpverlening. Jeugd met een Opdracht (Youth with a Mission) bestaat sinds 1973, in die meer dan 40+ jaren heeft de organisatie een impact gehad op duizenden mensen in Nederland en vanuit Nederland de wereld in.

Onze missie is eenvoudigweg ‘God kennen en Hem bekend maken’.

www.ywam.nl 

WEC

WEC, ofwel Wereldwijde Evangelisatie voor Christus is ruim 100 jaar jong en heeft, hoe kan het ook anders, een warm hart voor de zending, en dan vooral voor de onbereikten; zij die (bijna) geen toegang hebben tot het evangelie en waaronder ook (nog) geen kerk is gesticht. Dat is tegenwoordig niet alleen maar ver weg, maar ook dichtbij. Vertrouwen op de Heer, Opoffering voor Zijn missie, Verbondenheid in Christus en Heiliging door de Heilige Geest zijn de pijlers waarop we staan en waarmee we de wereld in gaan om Zijn naam te verkondigen

www.wec-nederland.org 

­